تبدیل WEBP به PNG

فایل های webp خود را به صورت آنلاین به png تبدیل کنید

WebP یک فرمت فایل تصویری است که توسط گوگل توسعه یافته و به عنوان جایگزینی برای فرمت های JPEG، PNG و GIF در نظر گرفته شده است. هم از فشرده سازی با اتلاف و هم فشرده سازی بدون اتلاف، و همچنین انیمیشن و شفافیت آلفا پشتیبانی می کند.

Portable Network Graphics یک فرمت فایل گرافیکی شطرنجی است که از فشرده سازی اطلاعات بدون تلفات پشتیبانی می کند. PNG به عنوان جایگزینی بهبودیافته و بدون ثبت اختراع برای فرمت تبادل گرافیکی توسعه یافته است.